Frank J. Mikula

Frank J. Mikula - mezinárodní spolupráce města Brna

Frank J. Mikula

  • mezinárodní spolupráce města Brna

Čechoameričan Frank J. Mikula se narodil roku 1936 v české rodině usazené u města Ennis ve státu Texas v USA. Po dosažení vysokoškolského vzdělání pracoval po celý svůj aktivní život v bankovním sektoru státu Texas Později se začal věnovat české komunitě v tomto státě. Vytvořil zde webové stránky, které se pak staly předobrazem webových stránek The Czech Heritage Society -organizace, která byla zaměřena na krajany a dále na ekonomickou, vzdělávací a další výměnu mezi Brnem a Dallasem. Tato jeho práce byla velice úspěšná, neboť návštěvou stránek získávali lidé dostupné informace o České republice.

V roce 2000/2001 a 2002/2003 byl českou komunitou nominován a poté zvolen předsedou The Czech Heritage Society. Ve své funkci vytvořil několik projektů, například založil potřebnou knihovnu. Jeho práce byla obrovským přínosem pro Čechy žijící v Texasu.