Evžen Zámečník - hudba

Evžen Zámečník

hudba

Evžen Zámečník se narodil 5. února 1939 ve Frýdku-Místku. V Brně vystudoval konzervatoř a potom hru na housle a kompozici na JAMU. Stopa Evžena Zámečníka ve zdejším hudebním životě je velmi pestrá. Realizoval se jako umělec a skladatel, po léta řídil Konzervatoř Brno. Založil žesťový soubor Brno Brass Band a vedl ho mnoho let jako dirigent, psal pro něj skladby, moderoval vstoupení. Jeho profese houslisty ho vedla k vytvoření velkého počtu skladeb pro sólové smyčcové nástroje. Nejznámější oblast jeho tvorby však představují skladby pro dechové orchestry. Jeho kompoziční styl se vyznačuje velkou hravostí, vtipem, originalitou hudebního výrazu, leckdy s velkou dávkou nadhledu až recese. Velkého úspěchu dosáhl také v oblasti dětské opery: tituly Ferda Mravenec a Brouk Pytlík byly publikem velmi dobře přijaty, stejně jako muzikál Rychlé šípy, premiérově uvedený na Pražském jaru v roce 2000. Projevem mimořádného ocenění Zámečníkovy symfonické tvorby bylo provedení jeho skladby Concerto giocoso v lednu 2006 jako první ze skladeb objednaných ke 110. výročí založení České filharmonie. Evžen Zámečník je výraznou osobností brněnského i celonárodního hudebního života.