Eva Šlapanská

Eva Šlapanská - žurnalistika a publicistika

Eva Šlapanská

  • žurnalistika a publicistika

Publicistka Eva Šlapanská se narodila 5. září 1935 v Brně a s moravskou metropolí spojila celý svůj osobní i profesní život. V září roku 2010 oslaví 75. narozeniny. Od roku 1956 do roku 1985 působila na Janáčkově akademii múzických umění, kde dramaturgicky a organizačně zajistila více než 2500 koncertů a 3000 hudebně-literárních pásem a vystoupení. Ohromující je také její činnost publicistická. S prací zejména mladých brněnských umělců seznamovala veřejnost v rozhlasových relacích a televizních pořadech, ale také na besedách a autorských čteních a v bezpočtu recenzí, fejetonů a článků v tisku. Pozornost si zaslouží i její tvorba literární – napsala například ceněnou knihu Jak jsem je znala o osobnostech brněnského divadla, hudby, literatury i výtvarného umění 2. poloviny 20. století nebo dva díly publikace s názvem Jubilanti činohry Národního divadla Brno 2008 a 2009. V bohaté popularizační činnosti pokračuje s neutuchajícím entuziasmem dodnes. Práce Evy Šlapanské se vždy vyznačovaly hlubokými znalostmi o literárním i divadelním světě. Za svůj přínos v oblasti kultury a publicistiky obdržela řadu ocenění, např. stříbrnou medaili k 50. výročí JAMU. Udělení Ceny města Brna je poděkováním za její více než padesátiletou kulturní a uměleckou činnost, jíž významně obohacuje veřejný život v Brně a přispívá k posílení jeho dobrého jména.