Ernst Tugendhat

  • filozof

Ernst Tugendhat se narodil roku 1930 v Brně do dvojjazyčného prostředí rodiny, která po několik generací pracovala ve prospěch města. Navštěvoval českou základní školu. V devíti letech se svou rodinou uprchl před nacisty do Švýcarska a pak do Venezuely. Studoval klasickou filologii na Stanfordově univerzitě v Kalifornii a poté odbornou filozofii, řečtinu a latinu ve Freiburgu - mimo jiné u Martina Heideggera, který ho přivedl k analytické filozofii. Působil na univerzitách v Tűbingenu, Heidelbergu, Starnbergu a Berlíně, v Michiganu a v Santiagu de Chile. Ernst Tugendhat je svým významem, originalitou a vlivem srovnatelný s předními filozofy formujícími současné myšlení - Lyotardem, Derridou a Levinasem. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou jazyková analýza, problém sebevědomí a etika. Z jeho díla vyšly v českém překladu Tři přednášky o problémech etiky a Logicko-sémantická propedeutika. Letos mají vyjít jeho Přednášky o etice.
Profesor Tugendhat se věnuje i činnosti na poli lidských práv, zejména pomoci uprchlíkům, exulantství a azylovému právu. Jeho aktivity v humanitární oblasti, navazující na rodinné tradice, ukazují na trvalý a hluboký citový vztah k městu Brnu a České republice.