Erich Hechtner

Dr. Erich Hechtner

mezinárodní spolupráce města Brna

Erich Hechtner se narodil 22. ledna 1958 ve štýrském Kindbergu. Po studiu práv na univerzitě v Grazu působil jako právní praktikant na Vrchním zemském soudu tamtéž. Postupně pracoval na úřadech městských vídeňských okrsků Favoriten a Ottakring, na Magistrátním oddělení 63 se zaměřením na živnostenské právo a ochranu práv zaměstnanců a ve funkci koordinátora rozpočtu pracovní skupiny pro integraci, ženské otázky, ochranu spotřebitelů a zaměstnanců. V roce 2006 byl jmenován ředitelem kontrolního úřadu a o čtyři roky později nastoupil do funkce ředitele Magistrátu města Vídně, kde působil až do svého odchodu do penze. Během tohoto působení se významně zasloužil o rozvoj a prohlubování spolupráce mezi našimi městy, která pojí nejen geografická blízkost, ale také historická provázanost. Vždy usiloval o výměnu zkušeností ve všech oblastech veřejného života. Úzký a přátelský vztah jej pojí mimo jiné s bývalým tajemníkem brněnského magistrátu Pavlem Loutockým. Je nositelem Čestného vyznamenání Rakouského svazu měst. Svou neúnavnou profesní aktivitou dlouhodobě významně přispíval k vynikajícím vztahům mezi Brnem a Vídní. V osobě Dr. Hechtnera mělo město Brno vždy významného mezinárodního partnera, a proto je udělení Ceny města Brna logickým a zaslouženým oceněním jeho celoživotní práce.