Emil Foit

  • stíhací letec (in memoriam)

Plukovník Emil Foit se narodil roku 1913 v Brně. Po absolvování obchodní akademie a vojenských škol se stal stíhacím letcem. Po okupaci Československa odešel do zahraničí. Jako letec se zúčastnil bitvy o Anglii a plnil bojové úkoly nad Anglií a okupovanou Evropou. Roku 1943 byl jmenován velitelem 310. československé stíhací perutě. Za bohatou vojenskou činnost převzal mnoho válečných medailí a vyznamenání, mimo jiné i anglický Záslužný letecký kříž. Po návratu do vlasti byl roku 1945 jmenován velitelem 10. leteckého pluku ve Kbelích. Po Únoru 1948 odešel do exilu do Velké Británie a sloužil opět u RAF. V Československu byl degradován na vojína a všechna vojenská vyznamenání mu byla zrušena.
Emil Foit zemřel roku 1976 v Anglii. V roce 1990 byl morálně rehabilitován a in memoriam mu byla udělena hodnost plukovníka jako ocenění zásluh v boji proti nacismu a za osvobození Československa ve spojeneckém uskupení za 2. světové války v Evropě.