Emil Boček

Emil Boček

  • generálmajor

Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/34. zasedání dne 12. prosince 2017 schválilo udělení čestného občanství města Brna genmjr. v. v. Emilu Bočkovi.

Generálmajor v. v. Emil Boček se narodil 25. února 1923 v Brně-Tuřanech. V září 1938 se začal učit strojním zámečníkem. V roce 1939 však ilegálně opustil protektorát a podařilo se mu vstoupit do československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci byl evakuován do Velké Británie a stal se jedním z nejmladších příslušníků britského Královského letectva.

Působil zde nejdříve jako letecký mechanik, po absolvování leteckého výcviku byl v říjnu 1944 přidělen k letce B slavné 310. československé stíhací perutě RAF, se kterou absolvoval 26 operačních letů. Za bojovou činnost byl oceněn britskými a československými vyznamenáními. Jako příslušník nekomunistického odboje se však po válce stal nepohodlným a v březnu 1946 byl z armády na vlastní žádost propuštěn. Poté v Brně, kde žije dodnes, pracoval jako automechanik a později jako soustružník. Po listopadu 1989 byl Emil Boček v rámci morální a politické rehabilitace postupně povyšován až do hodnosti plukovníka. V roce 2010 mu prezident republiky udělil Řád bílého lva a v roce 2014 jej jmenoval brigádním generálem a v roce 2017 generálmajorem. Je stále činný v Československé obci legionářské a ve Sdružení bývalých příslušníků RAF a aktivně se podílí na současném dění v Brně. V roce 2016 mu byla udělena Cena města Brna za zásluhy o svobodu a demokracii.