Dr. Wolfgang Schuster

Dr. Wolfgang Schuster - mezinárodní spolupráce města Brna

Dr. Wolfgang Schuster

  • mezinárodní spolupráce města Brna

Wolfgang Schuster se narodil roku 1949 v Ulmu v Bádensku-Württembersku. V letech 1975–1980 byl členem městské rady města Ulmu, poté ředitelem úřadu hlavního zemského města Stuttgartu. V letech 1986–1992 zastával funkci starosty města Schwäbisch Gmünd. Od roku 1996 dodnes je primátorem města Stuttgartu. Vedle toho pracuje v mnoha dalších významných funkcích, např. je viceprezidentem Rady obcí a regionů Evropy v Bruselu. V říjnu 2008 byl jmenován německým zástupcem v tzv. reflexní skupině, kterou zřídila Evropská rada s cílem účinněji předvídat a řešit výzvy v dlouhodobém horizontu let 2020–2030. Ve všech svých funkcích se Wolfgang Schuster vždy zasazoval o překonávání neblahých důsledků rozdělení Evropy „železnou oponou“ a jako primátor města Stuttgartu se velmi výrazně zasloužil o trvalý rozvoj partnerství s městem Brnem.