Dr. Michael Häupl - mezinárodní spolupráce města Brna

Dr. Michael Häupl

mezinárodní spolupráce města Brna

Michael Häupl se narodil roku 1949 v dolnorakouském Altlengbachu. Vystudoval biologii na vídeňské univerzitě a pracoval jako vědec. Do politického života vstoupil v polovině 70. let v řadách rakouské sociálnědemokratické strany. Byl členem městského zastupitelstva, poté byl v městské radě odpovědný za životní prostředí, rekreaci a sport. Od roku 1994 je starostou města Vídně a zemským hejtmanem spolkové země Vídeň. Ve všech funkcích cílevědomě buduje dobré sousedské vztahy s jižní Moravou a speciálně s Brnem. Zasloužil se o mnohaletou úspěšnou práci Výboru pro spolupráci s Dolním Rakouskem se sídlem v Brně i o podepsání memoranda o spolupráci Brna a Vídně (1998). Brno z této spolupráce vytěžilo cenné poznatky jak z městské správy, bezpečnosti, životního prostředí a dopravy, tak i pro vstup do Evropské unie. V posledních letech vede politika vídeňské radnice v čele s Michaelem Häuplem k vytvoření středoevropského regionu CENTROPE, a tím i k posílení vazeb Brna nejen s Vídní, ale i s dalšími zúčastněnými regiony.