doc. Vladimír Drápal, akademický malíř a sochař

doc.  Vladimír Drápal, akademický malíř a sochař - výtvarné umění

doc. Vladimír Drápal, akademický malíř a sochař

  • výtvarné umění

Sochař, malíř, grafik a pedagog Vladimír Drápal se narodil 29. října 1921 v Tvarožné u Brna, kde žije a pracuje celý život. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze v ateliéru u Josefa Kaplického. V letech 1974–1982 působil jako pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, kde vychoval celou řadu výrazných uměleckých osobností. Je zakládajícím členem tvůrčí skupiny Profil 58 a Sdružení Q. V letošním roce, kdy oslavil své devadesáté narozeniny, obdržel od ministra kultury ČR medaili Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury. Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a keramickou, dřevěnou a bronzovou plastikou a má na kontě i řadu realizací v architektuře. Dominantním námětem jeho děl je člověk. Významné jsou zejména portrétní cykly vesničanů či série dvojic a venuší, symbolizující lidský rod. Oblíbeným tématem umělcovy tvorby jsou také kresby a plastiky koní. Osobitá tvorba Vladimíra Drápala představuje svojí tematikou i pojetím svébytnou součást současného českého umění a tvoří jeho pozoruhodnou a významnou kapitolu.