doc. PhDr. Petr Spielmann, Dr.h.c.

doc. PhDr. Petr Spielmann, Dr.h.c. - výchova a vzdělávání

doc. PhDr. Petr Spielmann, Dr.h.c.

  • výchova a vzdělávání

Pedagog, muzeolog a historik umění Petr Spielmann se narodil roku 1932 v Ústí nad Labem. Po studiích pracoval jako vedoucí obrazárny Muzea města Brna a v letech 1959–1969 v Národní galerii v Praze. Roku 1969 odešel do západoněmecké Bochumi, kde si jako kurátor a ředitel tamního muzea a spolutvůrce jeho moderní budovy získal velké renomé. Za svou muzejní práci obdržel státní vyznamenání Spolkové republiky Německo. V letech 1975–1997 přednášel dějiny umění na vysokých školách v Dortmundu a Bochumi. V současnosti žije střídavě v Německu a v Brně. Od roku 2003 působí na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde dodnes přednáší dějiny moderního umění. Svou odbornou erudici, mimořádný rozhled a humanistické cítění výrazně uplatňuje ve své pedagogické činnosti při formování nové generace umělců.