doc. PhDr. Milan Uhde - literární činnost

doc. PhDr. Milan Uhde

literární činnost

Spisovatel, dramatik a politik Milan Uhde se narodil 28. července 1936 v Brně. V roce 1958 absolvoval obor čeština a ruština na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Poté pracoval jako redaktor významného brněnského měsíčníku pro literaturu, umění a kritiku Host do domu a vyučoval na JAMU. Uvedení jeho absurdní satiry Král Vávra v divadle Večerní Brno se v polovině 60. let stalo kulturní a společenskou událostí. Za normalizace nesměl oficiálně publikovat, psal pod jmény jiných divadelní hry (nejčastěji pro Divadlo na provázku), publikoval v samizdatu, spolupracoval se zahraničními kulturními institucemi. Podepsal Chartu 77 a podílel se na vzniku samizdatových novin. Po listopadu 1989 řídil brněnské nakladatelství Atlantis, jehož je zakladatelem, a přednášel na Masarykově univerzitě v Brně českou literaturu. V 90. letech vstoupil do politiky – byl ministrem kultury, předsedou Poslanecké sněmovny, poslancem. Od roku 1998 se opět soustředí na vlastní tvorbu. S rodným Brnem je Milan Uhde celý život silně spjat a dodnes patří mezi důležité hybatele brněnského kulturního a společenského života.