doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.

doc. PhDr.  Karel Valoch, DrSc. - společenské vědy

doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc.

  • společenské vědy

Karel Valoch se narodil 15. dubna 1920 v Brně. Po absolvování obchodní školy v roce 1936 byl zaměstnán jako úředník. Již od mládí se však zajímal o nálezy z nejstarších dějin lidstva a v roce 1942 se seznámil s profesorem Karlem Absolonem, za jehož žáka se považuje. Od roku 1952 pracoval jako archeolog v pleistocénním oddělení – dnešním Pavilonu Anthropos – Moravského zemského muzea, jemuž zůstal věrný po celý život. V letech 1956–1959 vystudoval při zaměstnání obor archeologie na Filozofické fakultě brněnské univerzity a zahájil tak svůj vědecký růst, který byl v roce 1993 završen jeho jmenováním docentem pravěké archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Karel Valoch se zaměřoval na archeologii starší a střední doby kamenné a v tomto oboru se stal světově uznávanou autoritou. Účastnil se několika zásadních terénních výzkumů, např. jeskyně Kůlny u Sloupu v Moravském krasu či lokality Stránská skála. Velmi rozsáhlá je také jeho publikační činnost. Nezanedbatelný je jeho podíl na obnově Pavilonu Anthropos, na tvorbě stálé expozice a také na přípravě zdejších výstav. Docent Karel Valoch je nestorem české a moravské archeologie a výrazně se zasloužil o její rozvoj i světové renomé.