doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

doc. PhDr. Jiří Pernes , Dr. - společenské vědy

doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr.

  • společenské vědy

Jiří Pernes se narodil 4. července 1948 ve Svitavách. Vystudoval český jazyk, dějepis a muzeologii na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity. Poté pracoval v několika muzeích. Stal se např. ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna, v 90. letech pak vedl Moravské zemské muzeum v Brně. Zastával také post předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů a krátce byl jeho ředitelem. V současné době působí jako vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, inicioval i vznik jeho brněnské pobočky. Vyučuje rovněž na Fakultě sociálních studií MU, předsedá spolku přátel Muzea města Brna a je členem mnoha dalších odborných a společenských rad a komisí. Docent Pernes se dlouhodobě zabývá historií Moravy a Brna. Mimo jiné ho zajímají dějiny brněnského vysokého školství, zejména Vysokého učení technického. Je autorem obsáhlé a cenné publikace „Kapitoly z dějin VUT v Brně. Cesta moravské techniky 20. stoletím“. Nejen v tomto díle, ale také v mnohých dalších odborných pracích, publikacích či scénářích pro brněnské studio České televize prokázal Jiří Pernes bohatou erudici i schopnost prezentovat fakta přístupně a zajímavě a nacházet a komentovat nové souvislosti v dějinách Moravy a Brna. Kultivuje a rozšiřuje tak historické povědomí zdejších obyvatel a posiluje jejich vztah k zemi i městu.