doc. PhDr. Alena Blažejovská

doc. PhDr. Alena Blažejovská - žurnalistika a publicistika

doc. PhDr. Alena Blažejovská

  • žurnalistika a publicistika

Alena Blažejovská se narodila 27. prosince 1963 v Brně. Na Filozofické fakultě dnešní Masarykovy univerzity vystudovala češtinu a dějepis a už za studií nastoupila v roce 1986 na místo redaktorky literárně-dramatické redakce do Českého rozhlasu Brno, kde působí dodnes. Vytváří pořady pro regionální vysílání i pro celoplošné stanice, zejména Český rozhlas Plus, Český rozhlas 3-Vltava a Český rozhlas Dvojka. Od roku 1996 připravuje pro vysílání Českého rozhlasu Brno literárně-publicistický magazín Zelný rynk, který dostal Cenu programového ředitele Českého rozhlasu za rok 2000. Pravidelně se účastní rozhlasových soutěží a přehlídek, mimo jiné obdržela v roce 2016 třetí cenu v soutěži Prix Non pereant – Média na pomoc památkám, a to za reportáž o archeologickém výzkumu v Tasově. V roce 2000 se po výzvě Antonína Přidala stala pedagožkou v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU v Brně. V roce 2008 se habilitovala v oboru Dramatická umění. Je činná také literárně. Alena Blažejovská se svou publicistickou a žurnalistickou tvorbou významně zasazuje o to, že je brněnská a regionální kultura vnímána jako důležitá a rovnocenná součást kultury národní i světové.