doc. MUDr.  Zdenka Hradečná, CSc., DrSc. - přírodní vědy

doc. MUDr. Zdenka Hradečná, CSc., Dr.Sc.

přírodní vědy

Zdenka Hradečná se narodila 27. ledna 1927 v Brně. Po absolvování Lékařské fakulty MU pracovala ve zdejším Biologickém ústavu, poté v brněnském Biofyzikálním ústavu ČSAV a v Ústavu experimentální onkologie ČSAV v Bratislavě. Od roku 1993 až do současnosti působí v Mc Ardle laboratoři pro výzkum rakoviny na Lékařské fakultě univerzity ve Wisconsinu v USA. V Biologickém ústavu LF MU se v 50. letech na prvním pracovišti v ČR, které získalo elektronový mikroskop, zabývala elektronovou mikroskopií a studiem morfologie a vývoje bakteriálních virů. Byla první ženou, která u nás po proškolení v zahraničí s tímto přístrojem pracovala. Na Biofyzikálním ústavu vedla oddělení molekulární biologie virů a bakterií a zkoumala účinek ionizujícího záření. Při zahraničním stipendiu úzce spolupracovala a publikovala s pozdějším laureátem Nobelovy ceny prof. Arbrem. V Mc Ardle laboratoři v USA se opět věnovala elektronové mikroskopii a bádala v oblasti přenosu a přepisu genetické informace na molekulární úrovni a expresi genu. Tyto výsledky byly shrnuty do stále využívaných tří amerických federálních patentů. Docentka Hradečná je také často citovanou autorkou mnoha vědeckých publikací a vychovala si i řadu následovníků. Díky její celoživotní práci se Brno může prezentovat jako významné centrum molekulárně-biologického a genetického výzkumu.