Petr Pithart

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.

mezinárodní spolupráce města Brna

Petr Pithart vstoupil do dějin jako vynikající historik, politolog a přední postava českého disentu. Byl jedním ze signatářů Charty 77. Spolu s Milanem Otáhalem a Petrem Příhodou napsal pod pseudonymem PODIVEN knihu Češi v dějinách nové doby, v níž její autoři zpochybnili některé mýty českých moderních dějin, spjaté například s českým národním obrozením či poválečným vysídlením Němců z Československa. Dále je autorem např. knihy Osmašedesátý a mnoha dalších publikací a analýz. Významný podíl na pádu komunistického režimu přivedl Petra Pitharta do aktivní politiky. V letech 1990–1992 byl předsedou české vlády, později senátorem a předsedou Senátu ČR. Je nositelem řady významných ocenění v ČR i ve světě, například Umělecké ceny česko-německého porozumění za rozvoj vzájemné spolupráce. Dlouhá léta působil jako předseda Společnosti Bernarda Bolzana, která se od 90. let zabývá rozvíjením česko-německých vztahů. K podpoře tohoto úsilí vznikla v roce 1992 Jihlavská konference a na jejím základě pak navazující konference Dialog uprostřed Evropy, která se od roku 2007 koná v Brně. Každoročně sem přivádí intelektuální, společenskou, politickou a kulturní elitu. Dialog se tak stal místem diskuzí o aktuálních evropských problémech, například izolacionismu, nacismu či migraci. Petr Pithart je nejvýznamnější osobností této mezinárodní aktivity, která dělá Brnu dobré jméno po celém světě.