Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc. - přírodní vědy

Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc.

přírodní vědy

Doc. Ing. Vratislav Chromý, CSc., se narodil v roce 1937 ve Zlíně. Při studiu se zaměřil na oblast analytické chemie. Poté pracoval převážně ve výzkumu a vývoji diagnostických postupů a diagnostických souprav pro analýzu tělních tekutin. Jejich průmyslovou výrobu dokonce v bývalém Československu zavedl. V tomto oboru objevil či podílel se na objevu desítek nových postupů a metod v laboratorní medicíně, a jako patenty je nechal zaregistrovat (některé z nich jsou uznávány i mezinárodně).

V současnosti doc. Chromý pracuje a přednáší na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde založil novou disciplínu – bioanalytiku, zabývající se komplexně analytickou chemií v laboratorní medicíně, a vypracoval pro ni dvě nové učebnice. V oboru vytvořil na 140 publikací a patentů. Jeho přednášky navštěvují studenti a doktorandi nejen jmenované univerzity, ale také jiných vysokých škol.

Udělení Ceny města Brna je oceněním mimořádného přínosu doc. Vratislava Chromého pro vědní obor, jímž se celoživotně zabývá.