doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA

Peter Chudý

doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA

  • technické vědy

Peter Chudý v roce 2001 absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně v oboru stavba letadel, ve studiu na Leteckém ústavu FSI pokračoval i nadále a ukončil je v roce 2004 ziskem titulu Ph.D. Souběžně vystudoval Brennan School of Business v Chicagu. Nyní působí jako mezinárodně uznávaný odborník na Fakultě informačních technologií VUT v oblasti matematického modelování, simulačních technologií a digitálních systémů řízení letu pro pilotovaná a bezpilotní letadla. Je autorem řady vědeckých publikací a spoluautorem oceňovaného systému Chytrý autopilot, který zabezpečuje automatické řízení letounu, takže se pilot může věnovat plnění navigačních úkolů. Tento systém obdržel na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2013 zlatou medaili za nejlepší inovační exponát vzniklý ve smluvní spolupráci firmy a výzkumné instituce. Peter Chudý se podílel i na dalších úspěšných výzkumných projektech v oblasti letectví a jeho bezpečnosti, vesměs spojených s Brnem a jižní Moravou. V roce 2018 se jeho výzkumný tým AeroWorks aktivně účastnil oslav 100 let československého leteckého průmyslu, kde prezentoval výsledky výzkumu digitálních technologií v letectví.