Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. - výchova a vzdělávání

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.

  • výchova a vzdělávání

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal se narodil v roce 1934 v Moravské Hrůzové na Olomoucku. Od roku 1961 působí jako pedagog na Fakultě architektury VUT, v několika ateliérech. V letech 1990 až 2000 byl vedoucím Ústavu teorie, dějin architektury a rekonstrukcí památek. V současnosti je akademickým pracovníkem Ústavu teorie achitektury FA VUT.

Jaroslav Drápal jako pedagog vychoval mnoho vynikajících českých architektů, mezi jeho žáky patří např. Aleš Burian, Petr Hrůša, Marek Štěpán, Petr Uhlíř a další. Společně s ženou a později i dcerou vytvořil mnoho projektů a studií, z nichž mnohé byly věnovány Brnu: např. obytné stavby na Pellicově a Neumannově ulici, sídliště v Brně-Slatině, rekonstrukce zámečku na Božetěchově ulici nebo polyfunkční objekty v Horních Heršpicích a Králově Poli. Při příležitosti zařazení vily Tugendhat do seznamu památek UNESCO navrhl a provedl instalaci pamětní desky, realizoval také úpravu náhrobku markraběte Jošta v chrámové lodi kostela sv. Tomáše. Je členem poradního sboru RMB pro kulturní politiku a expertem pro architekturu církevních staveb v poradním sboru brněnského biskupa. Jaroslav Drápal je mimořádnou a uznávanou osobností nejen v ČR, ale i v zahraničí.