doc. ing. arch. Jan Rajlich

doc. ing. arch. Jan Rajlich - užité umění

doc. ing. arch. Jan Rajlich

  • užité umění

Jan Rajlich ml. vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 1991 založil vlastní studio Rajlich design, od roku 1996 je vedoucím ateliéru průmyslového designu na Fakultě strojní VUT Brno. Jeho práce najdeme v galeriích u nás a ve světě i ve světových odborných časopisech. Vystavoval jak samostatně, tak i na mnoha kolektivních výstavách malby, počítačové grafiky a grafického designu. Pro informační a orientační systém města Brna vytvořil směrová značení a grafické symboly pro orientaci především zahraničních návštěvníků.

Letos se v Brně uskuteční mezinárodní konference grafických designérů ICOGRADA a jubilejní dvacáté Bienále grafického designu Brno 2002. Doc. Rajlich byl v letech 1993 až 1998 předsedou Bienále. Navázal tak na rodinnou tradici: jeho otec tuto akci inicioval a dlouhá léta organizoval. Jan Rajlich mladší upevnil postavení Bienále Brno v čele světových soutěží designu. Brno se tak zapsalo do povědomí mezinárodní veřejnosti nejen jako veletržní centrum, ale i jako světové „hlavní město designu“.

Cena města Brna je výrazem uznání dlouholetého přínosu docenta Rajlicha v oblasti grafického a průmyslového designu i rozvoje kultury v městě Brně.