doc. dr.  Jiří Hynek Kocman - výtvarné umění a design

doc. dr. Jiří Hynek Kocman

výtvarné umění a design

Jiří Hynek Kocman se narodil 6. srpna 1947 v Novém Městě na Moravě. Po studiu na Vysoké škole veterinární v Brně pracoval 28 let jako klinický farmakolog. Výtvarným uměním se začal zabývat v polovině 60. let. Vzdělání v tomto oboru získal soukromým studiem, a to u teoretika Jiřího Valocha, uměleckého knihaře Jindřicha Svobody a restaurátora Tomáše Vyskočila. Zpočátku se vyjadřoval se prostřednictvím kresby a grafiky. Od roku 1970 přešel ke koncept-artu a soustředil se na komunikaci mezi autorem a adresátem. Když v polovině 70. let začal pociťovat inflaci mail-artu, zaměřil se místo na obsah poselství na jeho nosič, tedy médium papíru, a začal tvořit autorské knihy. V nich klade důraz na myšlenku i na specifika materiálového provedení, čímž v jeho tvorbě vzniká zcela ojedinělá senzibilita. Ta je dána fyzickou transformací textu celých knih či potištěných papírů v nové knihy, které se stávají jednotným vizuálním, haptickým a významovým celkem.  V roce 1996 se stal docentem v oboru konceptuálního umění a od roku 1998 do roku 2011 vedl Ateliér papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Účastnil se dvou set výstav doma i v zahraničí a svou tvorbou i pedagogickým působením kanonizoval práci s papírem a knihou jako samostatné umělecké disciplíny. Jiří Hynek Kocman se tak stal jednou z klíčových postav brněnského a českého konceptuálního umění.