doc. akad. mal. Petr Veselý - výtvarné umění

doc. akad. mal. Petr Veselý

výtvarné umění

Petr Veselý se narodil 14. října 1953 v Brně. Po studiu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jana Smetany. Celou svou uměleckou i pedagogickou činností je neodmyslitelně spjat s městem Brnem. Jako učitel v oboru malby působil na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde vedl ateliér Malířství I. Nyní je vedoucím oboru malba na Střední škole umění a designu v Brně. Uspořádal přes třicet samostatných výstav doma i v zahraničí a jeho díla jsou zastoupena ve významných českých i zahraničních sbírkách, např. v Moravské galerii a ve Wannieck gallery v Brně, v Národní galerii v Praze, ve Francii, Anglii, Německu i Japonsku. Jeho tvorba, charakteristická jednoduchými výrazovými prostředky a minimalistickou formou, zaujímá již řadu let přední místo v oblasti současného výtvarného umění. Umělecký profil řadí Petra Veselého k nejvýraznějším osobnostem soudobé české malby.