doc. ak. mal. Miroslav Štolfa

  • výtvarné umění

Docent Miroslav Štolfa se narodil v Brně. Odborné vzdělání získal na Pedagogické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhá léta pedagogicky působil na olomoucké univerzitě a později na brněnské pedagogické fakultě vyučoval estetiku.

Doc. Miroslav Štolfa patří do kolektivu pedagogů, kteří uváděli v roce 1992 do života Fakultu výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně. V polistopadovém dění to byla pro kulturní Brno i pro Moravu jedna z nejvýznamnějších událostí. Na tomto ústavu pak vedl ateliér malby až do svého odchodu do důchodu.

Akademický malíř Miroslav Štolfa patří k předním osobnostem soudobého českého malířství. Svědectví o tom podává monografie o malířově díle, která v roce 1997 vyšla v edici Výtvarní umělci dneška zásluhou redaktorů této edice dr. Bronislavy Gabrielové a dr. Bohumila Marčáka. V knize je zdůrazněna osobitost Štolfova výtvarného přístupu ke ztvárnění dynamiky světa techniky vytvářející pro člověka "novou přírodu" - jak zní název jednoho z erbovních malířových cyklů.

Miroslav Štolfa je výrazně zapojen i do širších souvislostí brněnského kulturního života. Řadu let působil v radě Domu umění, je členem redakční rady Bulletinu Moravské galerie v Brně a zároveň spolurozhoduje o nákupech Moravské galerie.

Miroslav Štolfa je aktivním členem TT-klubu, špičkového spolku výtvarných umělců působícího právě v Brně, a jeho umělecké kvality jsou uznávány i v mezinárodním měřítku. Ve své tvorbě se inspiruje současnou technickou civilizací, své pocity vyjadřuje převážně klasickými malířskými prostředky a kresbou. Vystavoval na 140 kolektivních výstavách, z toho na 40 zahraničních.

Díla akademického malíře Miroslava Štolfy jsou ozdobou nejvýznamnějších galerií v naší republice i v cizině: najdeme je ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Galerie Muzea města Brna, Národní galerie v Praze, také v Alšově jihočeské galerii i např. v Albertině ve Vídni.

Udělení Ceny města Brna akademickému malíři doc. Miroslavu Štolfovi je oceněním jeho umělecké tvorby, kterou proslavil nejen své jméno, ale přispěl i k popularizaci soudobého českého malířství v zahraničí.