Design centrum ČR - užité umění

Design centrum ČR

užité umění

Základním posláním Design centra ČR (dále jen DC ČR) je efektivně prosazovat využívání designu ve výrobě, obchodu a službách jako jednoho z významných faktorů zvyšování kvality výrobků. Zřizovatelem DC ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

DC ČR vzniklo 1. ledna 1991 v Brně s působností pro celou republiku a nyní sídlí na ulici Radnické. V rámci své působnosti vypracovává návrhy strategie začlenění designu do hospodářské politiky vlády ČR a systematicky sleduje rozvoj designu. Centrum v Brně je velice aktivní při pořádání výstav ve své galerii v Brně i ve svém pražském centru. Vyvíjí také rozsáhlou publikační a publicistickou činnost a zároveň vykonává i činnost poradenskou a informační. Je členem řady mezinárodních organizací, například Mezinárodní federace interiérových designérů (IFL) či Mezinárodní rady grafických designérů (ICOGRADA). Je také zakládajícím členem Sdružení pro Cenu České republiky za jakost.

DC ČR patří k nejvýznamnějším brněnským institucím s celorepublikovou působností.