Bytový ombudsman

Bytový ombudsman

Agenda

  • Řeší problémy nájemníků obecních bytů a poskytuje srozumitelné vysvětlení dané situace.
  • Ve spolupráci s bytovými odbory městských částí nebo magistrátu řeší stížnosti nájemníků obecních bytů na postup pronajímatele.
  • Poskytuje informace týkající se obecního bydlení (např. typy obecního bydlení, podmínky prodlužování nájemních smluv, vyúčtování služeb).
  • Poskytuje informace o možnostech řešení rozmanitých krizových situací v bydlení.
  • Provádí dlouhodobý monitoring problémových sousedství v obecních domech.
  • V terénu řeší sousedské stížnosti formou šetření nebo domovních schůzí s nájemníky.