Božetěch  Kostelka - zásluhy o svobodu a demokracii

Božetěch Kostelka

zásluhy o svobodu a demokracii

Božetěch Kostelka se narodil 16. ledna 1931 v Brně. Dětství a mládí prožil ve Vyškově, kde vychodil základní i střední školu. Když byli po roce 1948 jeho rodiče a nejstarší bratr zavřeni, byl se svými dvěma bratry odveden k pomocným technickým praporům. Po propuštění z PTP pracoval ve státní traktorové stanici ve Vyškově. Svůj volný čas trávil sportem a prací s mládeží. V roce 1959 se společně s manželkou přestěhoval do Brna, kde působil jako trenér. Pracoval v Závodu těžkého strojírenství v Heršpicích, od roku 1970 trénoval gymnastický oddíl na Starém Brně. Po odchodu do důchodu se plně zapojil do obnovy orelského života. Výrazně se podílel na znovuzrození vyškovského Orla, stal se nejprve jeho jednatelem, poté místostarostou a v roce 1992 byl zvolen generálním sekretářem Orla. V současnosti je archivářem této organizace a nadále se věnuje mladým lidem a jejich rozvoji. Byl jedním ze strůjců „sokolského a orelského“ cvičiště na výstavě Festivalu RE:PUBLIKA, ke kterému pomáhal vytvářet také informační panely. Za jeho dlouhodobou vytrvalou práci a bojovný postoj proti bezpráví mu právem patří Cena města Brna za zásluhy o svobodu a demokracii.