Boris Mysliveček - výtvarné umění a design

Boris Mysliveček

  • výtvarné umění a design

Boris Mysliveček se narodil 1. ledna 1948 v Brně. Vystudoval zdejší Střední uměleckoprůmyslovou školu, kde patřil k žákům Dalibora Chatrného. Už tehdy ho zajímala především knižní a plakátová tvorba a scénografie. Ještě jako student se v roce 1967 výtvarně podílel na programech začínajícího Divadla Husa na provázku. Po dvouleté vojenské službě působil jako rekvizitář v Československé televizi, tvořil plakáty, programy a scénografii pro Divadlo na provázku, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Loutkové divadlo Radost a mnohá další divadla a příležitostně výtvarně doprovázel rockové skupiny, např. Progres 2 či Synkopy. V roce 1982 přešel ke svobodnému povolání v rámci Českého fondu výtvarných umění. V 80. a 90. letech pracoval také pro Brněnské veletrhy a výstavy. Od 90. let se soustřeďuje na knižní grafiku a spolupráci s renomovanými brněnskými nakladatelstvími jako Atlantis, Host, Jota, Větrné mlýny či nakladatelství Masarykovy univerzity. Autorsky se podílel na grafické podobě časopisů Opus musicum, Host, Komunikace. Mnohokrát se účastnil Bienále užité grafiky Brno a získal i řadu ocenění v zahraničí. Je členem uměleckých uskupení Sdružení Bienále Brno a sdružení Q. Boris Mysliveček zůstává po celý život věrný Brnu, svou tvorbou proměňuje tvář zdejšího veřejného prostoru a kultivuje výtvarný vkus nejen Brňanů.