Boleslav Polívka - dramatické umění

Boleslav Polívka

  • dramatické umění

Mim, herec, režisér a dramatik Boleslav Polívka se narodil 31. 7. 1949 ve Vizovicích. Vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a od jejího absolutoria je po celý osobní i umělecký život spjat s tímto městem a regionem. Patří k zakladatelům brněnského divadla Husa na provázku. Významným způsobem spolupracoval na jeho dramaturgii, autorsky se podílel na repertoáru a sám byl jedním z jeho uměleckých pilířů. Jeho pantomimické klauniády (např. Šasek a královna, Terapie, Seance) se vyvinuly ve svébytný divadelní tvar s nadsazenou divadelní akcí a slovem. V roce 1993 poté v Brně založil své vlastní Divadlo Bolka Polívky. Také v oblasti filmu se jako herec a často i spoluautor scénáře podílel na řadě úspěšných projektů. Patří k nim např. Balada pro banditu, Vyhnání z ráje, Obecná škola, Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Pelíšky, Pupendo a další. Za vynikající herecké výkony ve filmech Zapomenuté světlo a Musíme si pomáhat obdržel prestižní ocenění Český lev. Vynikl rovněž jako divadelní herec velkého repertoáru např. v Shakespearových hrách Kupec Benátský nebo Veselé paničky windsdorské. Jeho herecká činnost, která se vždy vyznačovala vrcholnou profesionalitou, svérázným humorem a často i odvážnou satirou, proslavila město Brno i region nejen doma, ale i v zahraničí. Bolek Polívka patří k nejvýznamnějším současným kulturním osobnostem České republiky.