Bohuslav Ečer

doktor obojího práva (in memoriam)

Profesor doktor obojího práva Bohuslav Ečer se narodil roku 1893 v Hranicích na Moravě. Po studiu práv ve Vídni pracoval v Brně jako advokát i jako funkcionář sociální demokracie. Byl zvolen do zastupitelstva zemského hlavního města Brna a v roce 1935 druhým náměstkem starosty. V roce 1939 uprchl do Francie, kde se zapojil do odboje. Byl náměstkem československého konzula v Marseille, od roku 1942 pak poradcem ministra spravedlnosti Jaroslava Stránského v londýnské exilové vládě. Pracoval v Komisi spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů. Jako generál justiční služby a náčelník československé pátrací služby v Německu po válce vyhledával a stíhal válečné zločince, mimo jiné i K. H. Franka. Dva roky zastupoval náš stát u Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Poté byl jedním z patnácti soudců Mezinárodního dvora v Haagu. Po únoru 1948 byl odvolán z funkcí. Vrátil se do Brna, kde dva roky přednášel mezinárodní právo trestní na právnické fakultě. Po jejím zrušení odešel do ústraní. Publikoval tři významná právnická díla a vzpomínkovou knihu o Norimberském procesu.
Profesor Ečer patří k osobnostem, které se významně zasloužily o město Brno. Na jeho počest byla v roce 1990 pojmenována ulice v Brně-Bystrci.