PhDr. Bohumil Samek

Bohumil Samek

PhDr. Bohumil Samek

  • společenské vědy

in memoriam

Bohumil Samek se narodil 20. května 1932 ve Znojmě. Jeho celoživotní dílo i osobní život jsou spojeny s městem Brnem. Je známým odborníkem v oblasti památkové péče, dějin umění a architektury. Po dokončení studia dějin umění a dějepisu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1956 působil více než 20 let jako správce sbírek Muzea města Brna. Na počátku 60. let se podílel na nelehkém přemístění muzejních sbírek ze Šilingrova náměstí na Špilberk a tam pak ve funkci vedoucího oddělení dějin umění pracoval na odborné inventarizaci více než 40 tisíc předmětů. Byl autorem řady výstav těchto sbírek a podílel se na získávání cenných předmětů pro MuMB. Od roku 1979 pracoval v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a v letech 1992–1993 řídil Národní památkový ústav v Brně. Jeho několikasvazková publikace Umělecké památky Moravy a Slezska si získala značný celostátní i zahraniční ohlas a uznání. Zatím poslední svazek končící písmenem P vyšel v roce 2021. Svou dlouhodobou muzejní, památkářskou, uměnovědnou a publikační prací se Bohumil Samek výrazně podílel na zhodnocení památkového fondu Moravy a Slezska a nemalou měrou tak přispěl k záchraně hmotného kulturního dědictví. Bohumil Samek 26. prosince 2022 zemřel, proto cena v oblasti „společenské vědy“ byla udělena in memoriam.