Anton Mészáros

sport

Ve svém životě byl nucen překonat těžký handicap - ztrátu zraku. Navzdory tak těžkému tělesnému postižení dokázal něco mimořádného, až neuvěřitelného: stal se vynikajícím atletem. Již v roce 1996, ve svých 36 letech, stál na startu svého prvního Pražského mezinárodního maratonu. Po rozdělení republiky byl patrně prvním nevidomým sportovcem, který uběhl fyzicky tak náročnou běžeckou trať.

Rok 1997 a další pražský start na maratonu byl pro Antona Mészárose rovněž sportovně velmi vydařený. Zvláště výrazné úspěchy mu přinesl rok 1999 - účast na půlmaratonu v pražské Stromovce, později brněnský půlmaraton Timex. A k tomu připočtěme další úspěšný start v Pražském mezinárodním maratonu.

Anton Mészáros běhá s vodičem a už několik let prokazuje vynikající formu. Jeho dosud nejlepší maratonský čas činí 3 hodiny a 50 minut.

Tyto vskutku nevšední výkony si zasluhují především morálního ocenění. V tak náročné sportovní disciplíně, jako je vytrvalostní běh, se u nás nevidomý běžec objevuje jen ojediněle.

Anton Mészáros v současné době vyučuje na Konzervatoři v Brně obor klavírní improvizace. Kromě toho působí na ZŠ Smetanova v Brně, kde vyučuje nevidomé žáky hře na klavír.

Několikrát vystupoval v pořadech České televize a Českého rozhlasu, kde se snaží propagovat zdravý způsob života - a to nejen pro handicapované, jako je on sám.

Anton Mészáros se stará vzorně o své tři syny, kterým se snaží vštěpovat sportovního ducha. Je jim vzorem, inspirací, příkladem, stejně jako může být příkladem pro všechny nemocné i zdravé lidi, kteří hledají smysl života.

Udělení Ceny města Brna je výrazem obdivu síle a nezlomnosti tohoto muže a povzbuzením k jeho dalšímu "běhu životem".