Anna  Kučerová, in memoriam - výchova a vzdělávání

Anna Kučerová, in memoriam

výchova a vzdělávání

Klavíristka Anna Kučerová se narodila 23. května 1928 ve Frýdku a zemřela 16. srpna 2007 v Brně. Po celý život se obětavě věnovala výchově mladých talentovaných pianistů na úrovni základních uměleckých škol. Od patnácti let studovala hru na klavír ve třídě proslulého Františka Schäffra a Emila Šotoly a brzy začala sama vyučovat. V roce 1964 přesídlila do Brna, kde působila na Základní umělecké škole v Žabovřeskách, na Veveří a na Osvětové besedě v Masarykově čtvrti. Její aktivita neutichla ani ve vyšším věku, naopak ještě vzrostla v soukromé Základní umělecké škole A. R. K. Music, která veřejně prezentovala výkony talentovaných žáků na četných koncertech. Anna Kučerová měla zvláštní cit pro objevování talentů mezi nejmenšími dětmi. Z jejích četných žáků se řada uplatňuje jako pedagogové konzervatoří či uměleckých vysokých škol i jako koncertní mistři. Z klavírní školy Anny Kučerové vyšlo téměř 70 profesionálů, z nichž připomeňme alespoň Martu Toaderovou, Šárku Královou, Danu Drápelovou nebo Michala Kocourka. Během šedesáti let své pedagogické činnosti Anna Kučerová důstojně reprezentovala město Brno ve výchově a hudebním vzdělávání a energie, kterou svým žákům předávala, nadále ovlivňuje generace dalších hudebníků.