akademik Armin Delong

akademik Armin Delong

  • technický pokrok

Akademik Delong se narodil před 75 lety v Bartovicích, dnes součásti Ostravy. Je absolventem Vysokého učení technického v Brně a patří k zakladatelům oboru elektronové mikroskopie v naší zemi. Svůj první elektronový mikroskop sestrojil společně s dnes již zesnulým prof. Drahošem před padesáti lety. Na základě prací profesorů Delonga a Drahoše byl v Brně založen Ústav přístrojové techniky ČSAV a firma Tesla zavedla jako jednu ze svých nosných činností výrobu elektronových mikroskopů. Stolní elektronový mikroskop z této dílny byl v roce 1958 oceněn na Světové výstavě v Bruselu zlatou medailí.

Elektronové mikroskopy Tesla, jejichž prototypy vznikaly právě v ústavu, který vedl akademik Delong, pak na čtyřicet let ovládly trh východního bloku. Pouze stále více zaostávající východní součástková základna a embargo na špičkové západní technologie způsobily, že se brněnské elektronové mikroskopy postupně vzdálily světové špičce.

Toto však neplatilo o akademiku Delongovi, ten se ve světové vědecké elitě ve svém oboru udržel dodnes.

Dílo akademika Delonga má vliv i na současný život v našem městě. V Brně se nachází několik firem zabývajících se elektronovou optikou. Jedné z nich, firmě Delong instruments, propůjčil své jméno a zároveň v ní výzkumně pracuje. Svými široce založenými vědomostmi je velkou oporou pro spolupracovníky a lze očekávat, že Česká republika s jeho pomocí vstoupí znovu na světový trh v oboru elektronové optiky.

Profesor Delong publikoval více než 120 odborných studií, řadu konferenčních příspěvků a dvě monografie o elektronové mikroskopii. V minulosti dosáhl vědecké hodnosti akademika a rovněž funkce místopředsedy Československé akademie věd. Od dubna do června roku 1990 byl místopředsedou vlády České a Slovenské federativní republiky a předsedou státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj.

Nejvýznamnější zásluhou akademika Delonga zůstává založení perspektivního a celosvětově akceptovaného vědního, technického a výrobního oboru.

Udělení Ceny města Brna akademiku Arminu Delongovi je proto vyjádřením uznání člověku, který svým dílem výrazně ovlivnil technický pokrok a tím přispěl i ke zvýšení prestiže našeho státu.