akademický sochař Miloš Vlček - výtvarné umění

akademický sochař Miloš Vlček

výtvarné umění

Miloš Vlček se narodil 12. února 1939 v Brně a po celý svůj tvůrčí život zůstává svému městu věrný. Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze absolvoval u prof. Jana Kavana a řezbářskému řemeslu se vyučil u Heřmana Kotrby v Brně na Petrově. Miloš Vlček patří k našim předním sochařům a ve svém oblíbeném materiálu – dřevě – se řadí k absolutní špičce. Jeho tvorba od komorních plastik až po monumentální díla v architektuře je mimořádně rozsáhlá. Lze jen litovat, že vážné onemocnění mu již delší dobu neumožňuje věnovat se své práci. Miloš Vlček se zúčastnil řady souborných i kolektivních výstav doma i v zahraničí – např. na Slovensku, v Německu, Polsku či Francii. Jeho čtyřmetrová dubová plastika – stylizovaná loď – je instalována ve veřejném prostoru v Minnesotě v USA.Věnoval se i restaurování s bratry Kotrbovými a mezi jeho nejznámější práce patří zachráněný gotický oltář v Levoči. Vytvořil také portréty řady významných osobností – např. Jana Skácela, Jana Zahradníčka, Alfonse Muchy, Jakuba Demla a dalších. Celoživotní dílo řadí Miloše Vlčka k nejvýraznějším osobnostem českého sochařství.