akad. arch. Dušan Ždímal, in memoriam - užité umění

akad. arch. Dušan Ždímal, in memoriam

užité umění

Dušan Ždímal se narodil 17. srpna 1945 v Brně a dne 12. května 2009 v Brně zemřel. Mimořádný a nepřehlédnutelný scénograf, architekt a výtvarník vystudoval střední uměleckoprůmyslovou a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením předních českých profesorů. Stal se kmenovým scénografem Divadla Husa na provázku, kde spolupracoval mimo jiné s Bolkem Polívkou, Zdeňkem Pospíšilem, Petrem Scherhauferem či Evou Tálskou. Je tvůrcem výtvarné tváře nejslavnější éry tohoto divadla. Byl také autorem několika filmových a televizních scénografií a velmi úspěšně se zabýval interiérovou architekturou a grafikou. Za svoji mimořádnou tvorbu zejména v oblasti plakátu se mu dostalo významných ocenění i v mezinárodním měřítku – v 70. letech se stal třikrát nositelem první ceny Brněnský plakát, dvakrát po sobě získal také čestné uznání Mezinárodního bienále plakátu ve Varšavě. K jeho pozoruhodným vlastnostem patřila také věrnost městu Brnu. Celá tvorba Dušana Ždímala, která patří k nesporným vrcholům českého výtvarného a užitého umění, je spjata s kulturním životem našeho města, zejména s brněnskými divadly.