8.–10. 6. 2022 – Espoo

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci: David Grund, radní pro oblast investic 
Termín:  8.–10. června 2022
Místo konání:  Espoo, Finsko
Název akce: Výroční zasedání mezinárodní sítě EUROCITIES
Pořadatelé: EUROCITIES

Shrnutí

Výroční zasedání mezinárodní sítě EUROCITIES, které proběhlo ve finském Espoo, bylo určeno primárně pro politické zástupce měst a zástupce odborníků z pracovních skupin EUROCITIES. V minulosti se zasedání účastnil vždy primátor města Brna nebo jeho zástupce. Letos, stejně jako v roce 2021 v Lipsku, město Brno na Výročním zasedání EUROCITIES zastupoval člen RMB Ing. David Grund. 

Zpráva

Letošní Výroční zasedání bylo zahájeno v Kulturním centru Espoo primátorem Jukka Mäkelä. Byl představen program zasedání a proběhl networking účastníků. Z brněnských partnerských měst se akce zúčastnili zástupci měst Poznaň, Rennes, Stuttgart, Bratislava, Leeds a Lipsko. 

Program pokračoval ve čtvrtek 9. června 2022 v Kongresovém centru Dipoli zahajovacím zasedáním, kterého se na podiu účastnila Tytti Tuppurainen, finská ministryně pro evropské záležitosti; dále pan Jyrki Katainen, bývalý eurokomisař, předseda Sitry; a paní Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii. Následovalo participativní zasedání s panelovou diskusí na téma Město budoucnosti (diskuse se účastnili Mathias De Clercq, primátor Ghentu; Belit Onay, primátor Hannoveru; Ritva Viljanen, primátorka Vantaa; a Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii). Zajímavý pohled na partnerství soukromého a veřejného sektoru přinesla panelová diskuse primátorů (John Jorritsma, primátor Eindhovenu; Diana Pretzell, náměstkyně primátora Mannheimu; Raymond Johansen, primátor Osla; Jacek Jaśkowiak, primátor Poznaně; zástupce Nadace rady Univerzity Aalto).

V další části se naše delegace rozdělila. David Grund se účastnil Fóra primátorů, kde byla intenzivně řešena otázka pomoci Ukrajině a práce s ukrajinskými uprchlíky. Druhá část delegace se účastnila diskusního zasedání na téma „Jak tvořit udržitelné město?“, konkrétně v pracovní skupině „New European Bauhaus – Co-creating inclusive, aesthetic and sustainable Cities“. V prostorách technické Univerzity Aalto byli účastníci rozděleni do několika pracovních skupin za účelem podrobného networkingu nad konkrétními řešenými projekty. Naši delegáti se připojili ke skupině řešící problematiku rozšiřování obnovitelných zdrojů energie za pomoci vytváření místních energetických komunit sdílejících vyrobenou energii ze společně financovaných zdrojů. V případě cílů z oblasti komunitní energetiky města Brna se jednalo o více než aktuální téma pro naše město.

V poslední den proběhlo v Kongresovém centru Dipoli plenární zasedání na téma „Klimaticky neutrální města“ s hlavním hostem Fransem Timmermansem, místopředsedou Evropské komise. Následovaly dvě panelové diskuse. První z nich byla na téma „Klimatický leadership“ za účasti těchto osobností: Ian Ward, primátor Birminghamu; Dario Nardella, primátor Florencie; Juhana Vartiainen, primátor Helsinek; Katrin Habenschaden, náměstkyně primátora Mnichova; Ahmed Aboutaleb, primátor Rotterdamu; a ředitelka Koalice pro klimatický leadership. Druhá pak na téma „Inovativní města za klimatickou neutralitu“ s Cecilií Brinck, předsedkyní Zastupitelstva města Stockholmu; Annou Lisou Boni, náměstkyní primátora Boloně; ředitelem & spoluzakladatelem Material Economics; a Jorge Azconem, primátorem Zaragozy. 

Po obědě pak proběhlo Valné shromáždění Eurocities.

Závěry

Letošní zasedání bylo zaměřeno na udržitelnou budoucnost měst, sdílení nejlepších řešení a boj proti klimatické změně. Důležitá rozhodnutí týkající se sítě se diskutovala zejména na výroční Valné hromadě, která se konala během Výročního zasedání v pátek. Rovněž byla důležitá účast zástupce města Brna na Fóru primátorů, které proběhlo ve čtvrtek 9. 6. 2022. Zde byla řešena zejména pomoc Ukrajině a práce s ukrajinskými uprchlíky. 


V Brně dne 16. 6. 2022