7.–8. 4. 2022 – Budapešť

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání:  7.–8. 4. 2022
Místo konání:  Budapešť, Maďarsko
Název akce:  Budapešť RITMO festival
Pořadatel: MMB a Budapest RITMO festival

Shrnutí: 

7. a 8. 4. proběhlo networkingové setkání a konference v režii Budapest RITMO festival.

Zpráva:

Budapest RITMO festival byl zahájen 7. 4. networkingovým setkáním reprezentantů evropských hlavních měst kultury a UNESCO měst hudby, na tato setkání pak 8. 4. navázala konference s mezinárodní účastí pod názvem „Let’s talk about ECOC music strategies” věnovaná roli hudby ve strategiích měst s titulem Evropské hlavní město kultury. Ve druhé panelové diskusi vystoupil Marek Fišer, který odprezentoval přístup města Brna k hudební oblasti, zmínil zajímavé a úspěšné projekty městských příspěvkových organizací a krátce shrnul také roli hudby v projektu kandidatury města Brna na Evropské hlavní město kultury v roce 2028.

Druhou částí konference pak bylo tzv. World Cafe, tj. neformální kulaté stoly na různá témata, kterých se účastnili zástupci EHMK a dalších měst hudby UNESCO.

Závěr:

V Budapešti se podařilo domluvit spolupráci se zástupci evropských hlavních měst kultury, zejména s maďarským Veszprémem, který titul obdržel pro rok 2023. 

Kulturní centrum Budapešť má zájem o rozvoj další spolupráce zejména v oblasti hudby.


V Brně dne 20. dubna 2022
Zpracoval: Ing. Marek Fišer