7. 9. 2002 – Bratislava

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

 

Účastníci: Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání: 7. 9. 2022
Místo konání: Bratislava 
Název akce: Oslava dvoustého výročí nezávislosti Brazílie
Pořadatel: Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Bratislavě

Shrnutí cesty: 

U příležitosti dvoustého výročí nezávislosti Brazílie, které připadá na den 7. září 2022, brazilský velvyslanec v Bratislavě Eduardo Gradilone a jeho manželka uspořádali recepci, na kterou přijal pozvání Ing. Marek Fišer, radní pro oblast kultury. Cílem této cesty bylo utužení vztahů v oblasti kultury, a to nejen mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou. Došlo mimo jiné k setkání s vedoucí kulturního sektoru velvyslanectví a vzájemné výměně zkušeností v oblasti kultury. Radní Fišer navázal i další mezinárodní kontakty pro případnou spolupráci do budoucna. 

V Brně 16. 9. 2022