6.–8. 4. 2022 – Berlín

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Jiří Oliva, náměstek primátorky města Brna
Termín konání:  6. 4. – 8. 4. 2022
Místo konání:  Berlín, Německo
Název akce:  Pracovní návštěva náměstka primátorky Jiřího Olivy v Berlíně
Pořadatel:  Město Berlín, WBM Berlin-Mitte

Zpráva:

Pracovní návštěva náměstka primátorky města Brna JUDr. Jiřího Olivy v Berlíně se uskutečnila na pozvání Senátní správy pro rozvoj města, výstavbu a bydlení. Program byl zahájen jednáním v budově senátní správy na náměstí Fehrbelliner Platz. Tohoto setkání se mimo jiné zúčastnil pracovník zodpovědný za záležitosti EU a ředitelka Divize IV (bydlení, bytová výstavba, obnova města a sociální město), jež hosty z Brna seznámila se situací v oblasti bytové výstavby v Berlíně. Po odborné prezentaci následovala diskuse, v jejíž rámci berlínští partneři zodpověděli mnoho dotazů k tématu – především obecního a družstevního bydlení. Prezentace této přednášky bude přeložena do ČJ a postoupena k dalšímu využití.  

Program pracovní cesty dále pokračoval odpolední prohlídkou rozvojové lokality v bezprostředním sousedství významného náměstí Alexanderplatz kolem bývalého areálu východoněmeckého Státního plánovacího úřadu (Haus der Statistik) za účasti ředitelky městské společnosti pro výstavbu bytů (WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte). Jedná se v současnosti o největší stavební projekt WBM, stávající budova bývalého státního úřadu bude kompletně zrenovována a doplněna další výstavbou o celkové výměře 3,2 ha, kde kromě 290 dostupných bytů a 17 komerčních jednotek vznikne i pestrý mix administrativních, společenských, kulturních prostor. Na Odboru zahraničních vztahů Magistrátu města Brna jsou k dispozici tři odborné brožury týkající se tohoto významného projektu obnovy. 

Odpolední program byl ukončen prohlídkou již dokončeného projektu bytové výstavby v ulici Ifflandstraße nedaleko stanice metra a rychlodráhy Jannowitzbrücke a Alexanderplatz. V této lokalitě vzniklo 140 nájemních bytů, z toho 56 bezbariérových. Hosté z Brna si mohli prohlédnout nejen venkovní úpravy zeleně včetně dětských hřišť a venkovního posezení, ale i společné vnitřní prostory.  

Závěry a výsledky:

Jednalo se o pracovní návštěvu náměstka primátorky města Brna JUDr. Jiřího Olivy v Berlíně, jež navázalo na podobnou pracovní cestu do partnerského města Vídně, uskutečnilo se setkání s ředitelkou Divize pro bydlení a bytovou výstavbu a ředitelkou městské stavební rozvojové společnosti WBM. Rovněž setkání s dalšími berlínskými odborníky byla inspirativní a přínosná.


V Brně dne 12. 4. 2022