31. 5. – 1. 6. 2022 – Lucemburk, Brusel

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Termín: 31. května – 1. června 2022 
Místo konání:
 
Lucemburk, Lucembursko
Brusel, Belgie
Název akce: Vítání občánků narozených mimo území ČR
Pořadatel:
 
Velvyslanectví ČR v Lucemburském velkovévodství 
Velvyslanectví ČR v Bruselu 

Shrnutí:

Cílem pracovní cesty byla akce organizovaná Velvyslanectvím ČR v Lucemburském velkovévodství, 
a to šestý ročník vítání občánků České republiky narozených v zahraničí a zapsaných ve Zvláštní matrice Brno, které se konalo v prostorách Velvyslanectví ČR v Lucemburku. V průběhu roku 2021 bylo prostřednictvím konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Lucemburku zapsáno 20 dětí. V úterý 31. května 2022 uvítala primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková společně s velvyslancem ČR v Lucemburském velkovévodství Ing. Vladimírem Bärtlem 17 dětí. Děti obdržely z jejich rukou pamětní list, stříbrnou minci s motivem Petrova, plyšovou hračku – brněnského draka a další dárky z Brna. Akce, které se dále zúčastnila velvyslanecký rada paní Barbora Pláničková a principálka česko-slovenského Divadla v Luxu, měla dobrý ohlas a byla velmi úspěšná. 
 
V návaznosti na předchozí vítání občánků České republiky narozených v zahraničí se konal v letošním roce Bruselu již dvanáctý ročník vítání občánků České republiky narozených v zahraničí a zapsaných ve Zvláštní matrice Brno. Tato událost je určena všem dětem, které byly zapsány do evidence obyvatel České republiky prostřednictvím konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Bruselu v průběhu roku 2021, kdy se jednalo o celkem 40 dětí. Samotné akce konané 1. června 2022 se zúčastnilo 39 dětí
v doprovodu svých rodičů, prarodičů i starších sourozenců. Děti s jejich rodiči uvítal velvyslanec ČR v Bruselu JUDr. Pavel Klucký společně s primátorkou města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou a vedoucí konzulárního oddělení ZÚ Brusel. Akce se dále zúčastnila ředitelka České školy bez hranic. Děti obdržely z jejich rukou pamětní list, stříbrnou minci s motivem Špilberku, plyšovou hračku – brněnského draka a další dárky z Brna. Slavnostní setkání se konalo v prostředí loutkového divadla Théâtre Royal du Péruchet. Akce měla velmi dobrý ohlas mezi českou komunitou v Bruselu. 

Závěry:

Při jednání s velvyslancem ČR v Lucemburském velkovévodství Vladimírem Bärtlem a s velvyslancem ČR v Bruselu Pavlem Kluckým bylo s ohledem na stále se zvyšující zájem o tuto akci projednáno, zda se bude pokračovat v této tradici v obou zemích i v příštím roce. Předběžně bylo dohodnuto její opakování i v roce 2023. Dále se hovořilo i o jiných možných formách spolupráce mezi městem Brnem a Velvyslanectvím ČR v Lucemburku a Bruselu. Akce splnila svůj účel.


V Brně dne 7. června 2022