30.–31. 5. 2022 – Plovdiv, Stará Zagora

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Účastníci:   Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Termín: 30.–31. 5. 2022
Místo konání: Plovdiv a Stará Zagora, Bulharsko
Název akce: Obchodní mise Centra mezinárodního obchodu; podpora činnosti brněnských salesiánů
Pořadatelé:  Regionální hospodářská komora Brno, město Brno, Velvyslanectví ČR v Bulharsku

Shrnutí

Ve dnech 30.–31. 5. 2022 proběhla obchodní mise do Bulharska, které se pod záštitou Regionální hospodářské komory Brno zúčastnili zástupci města Brna a aktéři působící např. v oblasti vesmírného výzkumu a družicových systémů, digitalizace, kyberbezpečnosti i life sciences (živé vědy).

Vlastní zpráva

Vzhledem k tomu, že se v Plovdivu nachází jedno z největších výstavišť ve východní Evropě, bylo jedním z cílů této mise jeho propojení se společností Veletrhy Brno a.s. Během návštěvy města Plovdivu se část delegace zúčastnila prohlídky areálu výstaviště a schůzky na téma výměny informací o řešení krize v oblasti výstavnictví způsobené pandemií C-19, během které se řešila i možná budoucí spolupráce. Veletrhy Brno na této schůzce reprezentoval jejich generální ředitel a jeho partnerem k jednání byl generální ředitel plovdivského výstaviště.

Dále proběhlo přijetí části české delegace na radnici města Plovdivu za účasti českého velvyslance v Bulharsku pana Lukáše Kauckého a Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna. Jednání se rovněž zúčastnil honorární konzul ČR v Plovdivu, vedoucí Odboru zahraničních vztahů a zástupce salesiánů. Zajištění podpory této ekonomické mise radnicí města Plovdivu je významnou pomocí v oblasti obchodních příležitostí jak pro účastníky této mise, tak pro další subjekty z Brna či regionu.

Ostatní členové mise se mezitím účastnili business fóra, na kterém probíhal matchmaking firem a B2B jednání, kterého se účastnil i zástupce místní Regionální rozvojové agentury.  

Posledním bodem programu byla cesta delegace do města Stará Zagora. Na zdejší radnici proběhlo setkání 1. náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka a vedoucího Odboru zahraničních vztahů s náměstkyní primátora města Stará Zagora, paní Ivankou Sotírovou. Zbývající členové obchodní mise během tohoto přijetí měli paralelní schůzku v Hospodářské komoře města se zástupci z místní privátní i výzkumné sféry. Mezi hlavní témata patřila možná spolupráce na misi na Měsíc a seznámení zastoupení Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity s lokálními producenty surovin převážně rostlinného původu.

Následně všichni společně, včetně paní náměstkyně, absolvovali návštěvu výstavby kostela a školy brněnských salesiánů a romského ghetta. Salesiáni zde velmi efektivně pracují zejména s mladými Romy, pracují na jejich resocializaci, doplňují jim vzdělání formou doučování a různých kroužků.

Závěr a výsledky cesty

Účast politických zástupců na podobných misích v Bulharsku je velmi důležitá. Politický zástupce svou účastí dodává misi důležitost, důvěryhodnost a umožňuje obchodním společnostem snazší vstup na místní trhy. Podpora aktivit salesiánů ve městě Stará Zagora spočívá zejména ve vytváření intenzivnějších kontaktů mezi zástupci měst a nabízí jejich realizátorům větší možnosti.

 

Zpracováno dne 6. 6. 2022