3.–8. 5. 2022 – Tallinn, Tartu

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci:
 
Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání: 3.–8. 5. 2022
Místo konání: Tallinn a Tartu, Estonsko
Název akce: Tallinn Music Week
Pořadatel: Města Tallinn, Tartu a Brno EHMK 2028

Shrnutí:

Tallinn, který je stejně jako Brno členem sítě kreativních měst hudby UNESCO, hostil showcasový hudební festival Tallinn Music Week, jehož součástí byla i konference s velkou mezinárodní účastí, věnovaná tématu „Creative Impact“. Součástí cesty byla také návštěva kreativních center Telliskivi a Kultuurikatel, revitalizačních projektů vzniklých z budov bývalé továrny a elektrárny, a setkání se zástupci estonského ministerstva kultury zodpovědnými za přípravu nové státní kulturní politiky. V Tartu proběhla schůzka se zástupci týmu Tartu2024 a prohlídka místních kulturních institucí.

Vlastní zpráva:

3. 5.

Schůzka na estonském ministerstvu kultury (Kultuuriministeerum) s koordinátorkou přípravy nového dokumentu státní kulturní politiky do roku 2030 na téma evaluace předchozí státní kulturní politiky, participativní způsob přípravy nového dokumentu, transformace státních kulturních organizací a digitalizace v kultuře.

4. 5.

Dopoledne návštěva Lennusadam Seaplane Harbour muzea, vzniklého v objektu bývalého leteckého hangáru jako revitalizační projekt. Odpoledne od 15.00 návštěva Telliskivi Creative Quarter – kulturní a kreativní čtvrti vzniklé v objektu bývalé továrny – s prohlídkou a ukázkou rekonstruovaných objektů. Následovala schůzka s ředitelem a zároveň částečným majitelem projektu s tématem způsobu financování a rekonstrukce. V 17.00 následovalo zahájení festivalu Tallinn Music Week, jehož součástí byla také konference se zástupci UNESCO kreativních měst hudby. Po oficiálním zahájení následovala networkingová schůzka s organizátory festivalu a reprezentanty města Tallinn a večeře se zástupci kreativních měst hudby a tallinnským náměstkem pro kulturu Kaarelem Oja.
20.00 Schůzka s finančním ředitelem Kultuurikatel a prohlídka kreativního centra Kultuurikatel. Jde o další revitalizační projekt, vzniklý z budovy bývalé elektrárny. Objekt je vlastněný městem a  provozovaný městskou organizací, jedním z prvních impulzů k jeho vzniku bylo Evropské hlavní město kultury, Tallinn byl držitelem tohoto titulu pro rok 2011.

5. 5.

Účast na konferenci „Creative Impact Conference“ pořádané Tallinn Music Week, na kterou byli zástupci města Brna oficiálně pozváni jako představitelé UNESCO Creative City of Music do panelu UNESCO Cities of Music Present: Music and Culture for The Refugee Crisis and Integration.

6. 5.

Přesun do Tartu a schůzka s programovým ředitelem projektu Tartu2024 (Evropské hlavní město kultury), prohlídka místního kulturního centra Avaleht, dalšího revitalizačního projektu vzniklého z bývalého továrního komplexu, prohlídka projektu rekonstrukce místního nábřeží a následně návštěva Eesti Rahva Muuseum, nově otevřeného Estonského národního muzea.

7. 5. 

Přesun do Tallinnu a odlet.

Závěr: 

Estonsko je známé svým proaktivním a otevřeným přístupem ke kultuře a kulturní politice, což dobře ilustruje rozvoj navštívených kulturních a kreativních center, která jsou kromě toho, že využívají již existující industriální objekty, také soběstačná, co se týče financování jejich provozu. Konference nabídla další podněty a příležitosti k rozvoji spolupráce v oblasti UNESCO Creative Cities of Music, zejména v regionu střední a severní Evropy. Schůzka se zástupcem projektu Tartu2024 byla důležitá zejména pro projekt kandidatury na Evropské hlavní město kultury Brno2028. Evropský rozměr a dobrá provázanost s dalšími evropskými zeměmi jsou jedním z klíčových hodnoticích kritérií, ke kterému komise přihlíží.


V Brně 18. 5. 2022