29. 3. – 3. 4. 2022 – La Rochelle

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci:  Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna 
Termín konání:  29. 3. – 3. 4. 2022
Místo konání:  Paříž, La Rochelle, Francie
Název akce:
 
Návštěva delegace statutárního města Brna na českých institucích v Paříži, slavnostní odhalení mostu Jean-Louis Raduit de Souches v La Rochelle ve Francii
Pořadatel:  město La Rochelle

Shrnutí:

Cílem zahraniční pracovní cesty účastníků cesty byla prezentace brněnské kultury ve významných českých institucích v Paříži, inaugurace mostu Jean-Louis Raduit de Souches a čtvrti Renaissance v La Rochelle a navázání nových kontaktů a nastartování možné budoucí spolupráce. 

Zpráva:

ÚTERÝ 29. 3. 2022

Cesta do destinace, ubytování.

STŘEDA 30. 3. 2022

Setkání s velvyslancem České republiky v Paříži Michalem Fleischmannem a jeho první tajemnicí zodpovědnou za tiskovou a kulturní agendu, kde brněnská delegace diskutovala o příležitostech pro brněnskou kulturu ve Francii. 
Následovala návštěva muzea Orsay a kulturního centra Centre Georges Pompidou.

ČTVRTEK 31. 3. 2022

Setkání s ředitelem Českého centra v Paříži (Centre tchèque de Paris), který brněnskou delegaci provedl celou institucí a představil její činnost. Brněnská delegace prezentovala panu řediteli možné spolupráce s brněnskými kulturními institucemi. Mimo jiné bylo také dojednáno, že se zde v září u příležitosti Dny evropského dědictví pokusíme zorganizovat společné setkání a matchmaking českých a francouzských měst, která kandidují o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2028. 
Setkání s ředitelkou Office National Tchèque de Tourisme – CzechTourism.
Setkání M. Fišera s teamem St. Denis 2028.

PÁTEK 1. 4. 2022

Příjezd do města La Rochelle.
Setkání brněnské delegace s radním pro styk s veřejností, partnerskými městy a veterány Michelem Sabatierem a s pracovníkem zodpovědným za styk s veřejností.

SOBOTA 2. 4. 2022

Skupinová prohlídka města La Rochelle s delegací města La Rochelle.
Setkání s pracovnicí zodpovědnou za kulturní projekty v městě La Rochelle.
Inaugurace mostu Jean-Louis Raduit de Souches a čtvrti Renaissance v La Rochelle a setkání s dalšími zástupci města a českého spolku Raduita de Souches při této příležitosti. M. Fišer měl slavnostní projev ve francouzštině.

NEDĚLE 3. 4. 2022

Odjezd do ČR.

Závěry:

V rámci pracovní cesty do Francie byly navázány důležité kontakty, které budou postupně poskytnuty pracovníkům odborných útvarů v rámci OK a příspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Ředitelka TIC BRNO, p. o., a ředitel Muzea města Brna, p. o., navázali komunikaci přímo s aktéry kulturní scény prostřednictvím přítomných zástupců města La Rochelle. Řešila se spolupráce na konkrétních hudebních a historicko- muzejních projektech. Zástupci La Rochelle projevili zájem zejména o rezidentní pobyty umělců a spolupráci na projektu Brno město hudby UNESCO.


Dne: 5. 4. 2022