26.–27. 5. 2022 – Stuttgart 

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Termín: 26.–27. 5. 2022
Místo konání: Stuttgart 
Název akce: Německé katolické dny ve Stuttgartu
Pořadatel: Zentralkomitee der deutschen Katholiken + město Stuttgart

Zpráva: 

V partnerském městě Stuttgartu proběhl v době od 25. do 29. května 2022 již 102. ročník Německých katolických dnů za účasti prezidenta Spolkové republiky Německo Franka‐Waltera Steinmeiera, spolkového kancléře SRN Olafa Scholze a předsedy vlády spolkové země Bádensko-Württembersko Winfrieda Kretschmanna. Za město Brno se této významné události zúčastnil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, pozvání přijali také zástupci Biskupství brněnského a mezinárodního festivalu Meeting Brno. V rámci pestrého programu se uskutečnila celá řada workshopů, setkání i diskusních pořadů. Součástí katolických dnů byla v centru Stuttgartu rovněž prezentace více než 300 výstavních stánků církevních organizací v rámci tzv. „Kichenmeile“. Doprovodný program Katolických dnů zahrnoval více než 200 kulturních akcí v oblasti hudby, tance, literatury, filmu a výtvarného umění.    Ke kulturním vrcholů patřilo bezesporu předvedení Jazzové mše Jaromíra Hniličky v podání brněnského big bandu B-Side Band, Komorního orchestru Brno, který byl sestavený na míru projektu z hráčů Filharmonie Brno i dalších předních brněnských orchestrů, a smíšeného pěveckého sboru Ars Brunensis. Během úvodního projevu 1. náměstek primátorky P. Hladík mimo jiné všechny přítomné pozval na plánované oslavy 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela do Brna. Součástí oficiálního programu brněnské delegace byl pracovní oběd a jednání s náměstkem primátora Stuttgartu pro bezpečnostní a vnitřní záležitosti Clemensem Maierem a pracovní večeře s náměstkyní primátora pro sociální oblast a integraci Alexandrou Sußmannovou, jež v červenci letošního roku přijede na oficiální návštěvu města Brna.    

Závěry a výsledky:

Stuttgart je brněnským partnerským městem již od roku 1989 a mezi městy probíhá dlouholetá intenzivní spolupráce v mnoha oblastech – kultury, školství, sportu, dopravy, technického rozvoje, obnovy měst, sociální péče či zdravotnictví. Účast oficiální delegace města Brna na této významné události přispěla k dalšímu prohloubení vzájemných vztahů mezi oběma městy a představovala důležitý impuls pro budoucí spolupráci.   

V Brně dne 30. 5. 2022