24.–27. 2. 2022 – Esch-sur-Alzette

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci:  Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna 
Termín konání:  24.–27. 2. 2022
Místo konání:  Esch-sur-Alzette, Lucembursko 
Název akce: Zahájení Esch2022 (ECOC)
Pořadatel:  MMB

Shrnutí: 

Esch-sur-Alzette je jedním z trojice měst, která pro rok 2022 získala titul Evropské hlavní město kultury (EHMK). 26. února proběhlo slavnostní zahájení této akce, na kterém byli kromě místních kulturních i politických představitelů přítomni také zástupci dalších chystaných i kandidátských měst EHMK. Pro úspěšnou kandidaturu města Brna na tento titul je důležité nejen navázání partnerství napříč celou Evropou, ale i sledování trendů a aktuálních témat v oblasti kultury a kulturního rozvoje. 

Evropské hlavní město kultury je nejstarší a největší kulturní akce pořádaná pod záštitou Evropské unie. Její pořádání je prestižní a vítěznému městu přináší rozsáhlé benefity nejen v oblasti kultury.

Zpráva:

Kromě návštěvy zahajovacího ceremoniálu proběhla řada dalších schůzek a setkání s ostatními týmy kandidujících a chystaných měst EHMK. 

25. 2. 2022

Setkání s náměstkem starosty Esch-sur-Alzette pro kulturu, zahraniční vztahy a cestovní ruch Pierre-Marcem Knaffem a vedoucím Odboru kultury. Tématem schůzky byla především motivace Esch-sur-Alzette k získání titulu EHMK pro rok 2022 a cesta k získání titulu – jaké výzvy před kandidátským městem stojí a jak je možné s nimi pracovat. Druhým důležitým tématem byla městská strategie kultury, která vznikala společně s přihláškou na EHMK a která má získání titulu jako jeden ze svých cílů. Tým zajímal zejména participativní způsob tvorby strategie, jak Esch-sur-Alzette zapojuje své velmi rozmanité obyvatelstvo do přípravy podobných dokumentů, jak probíhá jejich evaluace a aktualizace.

Po setkání následovala návštěva místního kulturního centra Kulturfabrik. Budova bývalých jatek byla zrekonstruována a přestavěna na multifunkční kulturní centrum s několika koncertními sály, prostory pro výstavy, sídlí zde také restaurace a bar. Jde o zajímavý příklad revitalizace bývalých průmyslových objektů, kterých je v Esch-sur-Alzette více – v této oblasti se dříve průmyslově zpracovávalo železo a ocel.

Následovala schůzka s manažerkou mezinárodních vztahů a komunikace projektu Bodo2024. Hlavním tématem schůzky byla zejména ekologie a udržitelnost kulturních projektů. Jde o téma, na které se město Bodo zaměřilo ve své přihlášce, společně s využitím kultury pro zlepšení kvality života místních obyvatel.

Dále se tým setkal s vedoucím projektu Leiria2027 z Portugalska, které kandiduje na EHMK společně s Lotyšskem. Portugalská města čeká prezentace před komisí v průběhu března. Leiria je specifická zejména tím, že se týmu do kandidatury podařilo zapojit 26 okolních obcí, tématem rozhovoru tedy byla zejména komunikace na úrovni politické reprezentace.

Poslední schůzkou dne bylo neformální setkání s celým týmem Trenčína, který bude EHMK pro rok 2026. S projektovou a programovou manažerkou už proběhlo setkání v litevském Kaunasu, bylo proto zajímavé srovnat situaci o měsíc později, zejména v otázkách rozpočtu a spolupráce se slovenským ministerstvem kultury a z hlediska organizační struktury administrující organizace.

26. 2. 2022

První schůzkou dne bylo setkání se zástupcem projektu Leewarden2018, který byl jeho součástí od samého začátku přípravy kandidatury až do dnes, kdy už naopak běží projekty navazující na hlavní program roku 2018. Tento zástupce Brno už v minulosti navštívil a byl také hostem na Brněnském kulturním parlamentu. Vzhledem k zajímavé práci Leewardenu s místními firmami byl prvním tématem fundraising a partnerství s veřejným sektorem. Také odprezentoval akce, které město Leewarden realizuje v současné době v návaznosti na program vítězného roku. Jejich témata silně rezonují s těmi brněnskými – ekologie, udržitelnost, sociální oblast a menšiny. Schůzka byla nesmírně přínosná jak z hlediska přípravy kandidatury, tak pro rozvoj dalšího partnerství s městem.

Po přesunu na první část programu v Esch-sur-Alzette proběhlo setkání s častí týmu Amiens2028. Zde jsou přípravy BidBooku v začátcích, město má ale zájem o spolupráci – od brněnského týmu obdrželi pozvání na Den Evropy, který plánuje OZV ve spolupráci s OK. Další možnosti spolupráce budeme rozvíjet v závislosti na hlavních tématech programové linky Brna.

V průběhu odpoledne proběhla řada kratších seznamovacích setkání se zástupci dalších měst EHMK (Veszprem, Nova Gorica a Goricia, Coimbra). Večer se tým znovu potkal se zástupci kandidatury ze Saint-Denis, se kterým byla navázána spolupráce už v Kaunasu. Také zde je plánované zapojení do oslav Dne Evropy 9. 5. 2022.

Samotný zahajovací event se uskutečnil v Belval, Esch-sur-Alzette, areálu bývalé ocelárny, který je v současné době využíván jako kampus univerzity. Jde o další z řady zajímavých revitalizací bývalých průmyslových objektů, kterých je v Eschi více. Zahájení bylo pojaté jako start raketoplánu s prvky imerzivního divadla s aktivním zapojením zúčastněných diváků. Fotografie a video z akce zde: https://esch2022.lu/en/discover-remix-opening/.

27. 2. 2022

Poslední schůzkou celého programu bylo setkání se zástupci města a se zástupci kandidatury Reims2028. I s Remeší byla komunikace navázána už v Kaunasu, tato schůzka sloužila k bližšímu seznámení s týmem a s hlavními tématy, která kandidatura řeší. Program Remeše je už teď velmi bohatý, proto bylo zahájeno jednání o účasti Brna na některých kulturních akcích v Remeši a naopak. První takovou akcí by měl být Den Evropy 9. 5. 2022, na jednání bylo navrženo několik způsobů možné spolupráce, města v současné době zpracovávají draft programu a jednání v této oblasti úspěšně pokračují. Jedná se také o účasti brněnských umělců nebo firem na Dnu Johanky z Arku, který se v Remeší každoročně slaví. Pro tým Brno2028 je zvláště zajímavá možnost spolupráce na putovním filmovém festivalu v Remeši, který se přemisťuje mezi jednotlivými částmi města v průběhu celého léta.

Závěr:

Výjezd do Esch-sur-Alzette byl nesmírně podnětný jak z hlediska budoucí spolupráce (nejen) v kulturní oblasti, tak z hlediska přínosu pro tým Brno2028. Konzultace se zástupci měst, která už mají za sebou období kandidatury a příprav BidBooku, jsou neocenitelné při přípravě brněnské kandidatury. Všichni partneři zdůrazňovali zejména potřebu dobrého hlavního claimu kandidatury, provázanost napříč evropskými městy a tématy a zejména velmi dobré zdůvodnění samotné kandidatury a definování potřeb města.

Z výjezdu vzešla celá řada možných oblastí spolupráce zejména s kandidujícími městy z Francie a možnost navázání bližší komunikace s Trenčínem, který titul hostí v roce 2026 a který s Brnem už spolupracuje na jiných kulturních projektech.


V Brně dne 7. 3. 2022