20.–23. 1. 2022 – Kaunas, Vilnius

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci:   Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání:   20.–23. 1. 2022
Místo konání:  Kaunas a Vilnius, Litva
Název akce:   Zahájení Kaunas 2022 (ECOC)
Pořadatel:  Město Kaunas a město Brno

Shrnutí: 

Návštěva Vilniusu (20. 1.) a Kaunasu (21. 1. až 23. 1.) byla spojená především se zahájením programu Evropského hlavního města kultury (EHMK), kterým je pro rok 2022 společně s městy Novi sad a Esch-zur-Alzette také Kaunas, partnerské město města Brna. Brno zahájilo v loňském roce přípravy přihlášky do prvního kola projektu EHMK pro rok 2028, proto byl výjezd důležitý nejen jako inspirace, ale také jako příležitost pro navázání spolupráce s dalšími evropskými městy. Na programu Kaunas 2022 se navíc podíleli brněnští umělci z INDUSTRY, kteří spolupracovali na výstavě Modernism for the Future 360/365.

Zpráva:

Při návštěvě Vilniusu proběhlo setkání se zástupci Vilnius Night Alliance (https://vna.lt/) a návštěva multifunkčního kulturního prostoru „Kablys”. Night Alliance je asociace provozovatelů klubů a barů a mimo jiné se zabývá kulturními, sociálními a ekonomickými hodnotami nočního života. Debata probíhala zejména na téma dopadů pandemie COVID-19 a spoluprací zřizovaného sektoru s podnikatelskou sférou.

V Kaunasu byl připraven oficiální program, jehož součástí bylo zahájení výstavy That Which We Do Not Remember autora Williama Kentridge, na které navazovala oficiální večeře pro partnerská města a další města zapojená do projektu EHMK. Zde proběhlo setkání se zástupci portugalského města Faro (kandidát 2027), rakouského Bad Ischl (EHMK 2024) a především se zástupkyněmi realizačního vítězného týmu Trenčín 2026.

Následující den byl zahájen setkáním s týmem Remeš 2028 a dalšími reprezentanty města, následovalo oficiální setkání pro partnerská města Kaunasu, kde byly navázány kontakty s dalšími účastníky EHMK (Tartu, Liepaja, Riga…) a potenciálně zajímavými partnery (Charkov).

Závěr:

Při setkání se zástupci dalších partnerských měst Kaunasu i s dalšími návštěvníky zahájení EHMK2022 byly navázány cenné kontakty, které využijeme nejen při přípravách přihlášky projektu EHMK, ale i v dalších projektech Odboru kultury a statutárního města Brna. 

Důležité bylo i sdílení zkušeností s řešením krize v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména se zástupci klubové scény ve Vilniusu.


V Brně dne 31. 1. 2022