18.–22. 5. 2022 – Kaunas

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání: 18.–22. 5. 2022 
Místo konání: Kaunas, Litva 
Název akce: ECoC Forum / Kaunas 2022, zahájení 
Pořadatel: MMB + Kaunas

Shrnutí cesty: 

Fórum Evropských hlavních měst kultury v Kaunasu, jehož předchozích ročníků už se účastnili zástupci města Brna, bylo tentokrát věnované aktivitám a projektům následujícím po hlavním eventu, tedy tzv. legacy projektům. Zvláště v poslední době je kladen velký důraz nejen na to, aby projekty započaté během evropského hlavního města kultury pokračovaly i v dalších letech, ale také na to, aby podporovaly a dále rozvíjely myšlenku EHMK. 
Přednášky se z toho důvodu věnovaly zejména dvěma hlavním tématům – legacy projektům a měření a sběru dat. Zvláště sběr dat a evaluace jsou v současné době velkým a důležitým tématem pro kulturní scénu v celém Česku.
Mezi speakery fóra byla kromě jiných i spoluhodnotitelka bidbooku na rok 2028. 

Fórum bylo rozděleno na dva dny a zakončeno bylo velkým networkingovým setkáním se všemi speakery a dalšími zástupci EHMK i kandidátských měst. 
V Kaunasu kromě účasti na akcích EHMK Kaunas 2022 proběhlo také setkání se zástupci následujících měst: Oulu2026, Liepaja2027, Valmiera (kandidátské město 2027), Riga, Esch-sur-Alzette. 

Závěr: 

Díky návštěvě Kulturního fóra Kaunas se podařilo domluvit vystoupení a prezentaci CEO Lviv Cultural Strategy Institute na Brněnském kulturním fóru 7. 6. 2022, kdy následovalo rovněž setkání ohledně rozvinutí kulturní spolupráce se Lvovem, na něž se naváže podepsáním dohody o spolupráci při příležitosti Dne nezávislosti Ukrajiny 24. 8. v Brně. Vedle toho byla také navázána spolupráce s městy, která již jsou držiteli titulu EHMK. Networkingová tematická setkání kandidátských i vítězných měst EHMK jsou nesmírně přínosná pro rozvoj města i projektu kandidatury.