17.–18. 3. 2022 – Berlín

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
Termín konání:  17. 3. – 18. 3. 2022
Místo konání: Berlín, Německo
Název akce:  Výměna zkušeností německých partnerů s uprchlickou krizí
Pořadatel: CDU Berlín

Shrnutí: 

Cílem zahraniční pracovní cesty byla účast na pracovním jednání s vysokými představiteli CDU v Berlíně, jež se týkala aktuální uprchlické krize související s vojenským napadením Ukrajiny Ruskem.

Hlavním tématem byla výměna zkušeností německých partnerů s nedávnou uprchlickou krizí v Evropě, jejíž velká část se týkala právě Spolkové republiky Německo.

Zpráva:

Probíhala jednání se zástupci Červeného kříže v Německu a zástupci Nadace Konrada Adenauera o jejich zkušenostech s uprchlickou krizí.

Závěr:

Závěr pracovní cesty je načerpání zkušeností z uprchlické krize v Německu z minulých let a možná spolupráce se německými partnery.


V Brně dne 30. března 2022
Zpracoval: Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky