15.–17. 9. 2022 – Paříž

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

 

Účastníci: Ing. Marek Fišer, uvolněný člen Rady města Brna
Termín konání: 15.–17. 9. 2022
Místo konání: Paříž, Francie
Název akce: Dny Evropského kulturního dědictví
Pořadatel: MMB

Shrnutí cesty: 

Město Brno zahájilo spolupráci s Českým centrem v Paříži a s Velvyslanectvím České republiky v Paříži na jaře roku 2022, kdy obě instituce navštívil radní pro kulturu Ing. Marek Fišer společně se zástupkyněmi Odboru kultury. V rámci této spolupráce připravil Odbor kultury města Brna společně s Českým centrem v Paříži výstavu kandidátských měst EHMK z České republiky (Brno, Broumov, České Budějovice, Liberec), která byla slavnostně otevřena pro kandidátská města z Francie v pátek 16. 9. a pro veřejnost 17. 9. 2022 v rámci akcí, které organizovalo České centrum u příležitosti oslav Dnů Evropského kulturního dědictví.

Vlastní zpráva: 

15. 9. 

Schůzka v Českém centru v Paříži s jeho ředitelem nad organizací matchmakingové akce s francouzskými kandidátskými městy (16. 9.), prohlídka prostor Českého centra a instalace výstavy kandidátských měst z ČR.

16. 9.

Schůzka se starostou a zástupci města Clermont Ferrand a se zástupci kandidatury Clermont Ferrand Massif central 2028. Schůzka byla věnována možnostem spolupráce obou měst v rámci kandidatury na EHMK2028 a dalším možnostem v případě obdržení titulu. Jednou z priorit Clermont-Ferrand je propojení kultury, vzdělávání a vědy, zejména prostřednictvím osobnosti tamějšího rodáka, matematika, fyzika a filozofa Blaise Pascala. Do oslav 400 let od jeho narození, které bude Clermont-Ferrand slavit v roce 2023, by bylo možné zapojit i odkaz G. J. Mendela, jehož dvousté výročí jsme oslavili v letošním roce.

Následoval matchmaking s ostatními kandidátskými městy, kterého se zúčastnili zástupci Amiens, Bastia, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Saint Denis a Montpellier. Setkání se měli účastnit i zástupci všech kandidátských měst z ČR, kvůli stávce Air France a následnému rušení letů ale ČR nakonec reprezentovalo pouze Brno a Broumov.

Po setkání byla pro zástupce francouzských měst otevřena výstava prezentující česká kandidátská města a regiony. Závěr programu probíhal v režii českého centra ve spolupráci s ambasádou a za účasti českého velvyslance Michaela Fleischmanna v Paříži.

17. 9. 

Schůzka se zástupci kandidatury Saint-Denis - Périféeries 2028. Saint-Denis se zaměřuje kromě dalších priorit na revitalizaci a re-use starších staveb i veřejného prostoru s důrazem na ekologii a nerůst. Každé z kandidujících měst má svá místní, geografická, politická i ekonomická specifika a výzvy, kterým musí čelit. Osobní setkání přímo na místě je jedinečnou příležitostí k seznámení s prostředím a výrazně usnadňuje hledání společných témat a projektů, na kterých by obě města mohla v rámci EHMK v budoucnu spolupracovat.

Závěr: 

Schůzka uskutečněná v Českém centru v Paříži byla nejen příležitostí k navázání nových spoluprací a k prohloubení těch starých, ale i k prezentaci BidBooku našim potenciálně nejbližším partnerům, vzhledem k tomu, že Francie sdílí Evropské hlavní město kultury v roce 2028 s Českou republikou.
 

V Brně 27. 9. 2022